Apunta't al nostre Newsletter

Per poder complir amb el Reglament General de Protecció de Dades europeu de 25 de maig de 2018, necessitem el vostre consentiment explícit per a rebre aquesta informació.

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva amb NIF P-1710900-J és el responsable i tractarà les dades exclusivament per a l’enviament de butlletins informatius sobre l’activitat cultural que s’organitzi al municipi.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació i supressió de les dades objecte d'aquest tractament, clicant als enllaços "Actualitzar dades" i "Baixa", remetent un escrit indicant el dret exercit a l'adreça de correu electrònic cultura@massanetdelaselva.cat